კალენდარი

მთავარი მენიუ
ძებნა ამ საიტზე

აუდიო - ვიდეო
გართობა, იუმორი
სხვადასხვა
განათლება
რელიგია
ონლაინი


გააზიარე
სოც-ქსელები
საიტზე სოციალური ქსელებით შესვლამთავარი » სტატიები » რელიგია » მათეს სახარება

მათეს სახარება 1-4მათეს სახარება


 
 იესო ქრისტეს წარმომავლობა
1 წიგნი წარმოშობისა იესო ქრისტესი: დავითის ძისა, აბრაამის ძისა. 2 აბრაამმა შვა ისაკი; ისაკმა შვა იაკობი; იაკობმა შვა იუდა და მისი ძმები;
  3 იუდამ შვა ფერეცი და ზერახი თამარისგან; ფერეცმა შვა ხეცრონი; ხეცრონმა შვა რამი; 4 რამმა შვა ყამინადიმი; ყამინადდაბმა შვა ნახშონი; ნახშონმა შვა სალმონი; 5 სალმონმა შვა ბოყაზი რახაბისგან; ბოყაზმა შვა ყობედი რუთისგან; ყობედმა შვა იესე. 6 იესემ შვა დავით მეფე;
   დავით მეფემ შვა სოლომონი ურიას ცოლისგან. 7 სოლომონმა შვა რობოამი; რობოამმა  შვა აბია; აბიამ შვა ასა. 8ასამ შვა იოსაფიტი; იოსაფიტმა შვა იორამი, იორამმა შვა ოზია; 9 ოზიამ შვა იოთამი, იოთამმა შვა ახაზი; ახაზმა შვა ეზეკია; 10 ეზეკიამ  შვა მანასე; მანასემ შვა ამონი; ამონმა შვა იოსია; 11 იოსიამ შვა იექონია და მისი ძმანი ბაბილონში გადასახლების წინ;
  12 ბაბილონში გადასახლების შემდგომ იექონიამ შვა სალათიელი; სალათიელმა შვა ზორობაბელი; 13 ზორობაბელმა შვა აბიუდი; აბიუდმა შვა ელიაკიმი; ელიაკიმმა შვა აზორი;  14 აზორმა შვა სადოკი; სადოკმა შვა აქიმი; აქიმმა შვა ელიუდი; 15 ელიუდმა შვა ელეაზარი; ელეაზარმა შვა მათანი, მათანმა შვა იაკობი; 16 იაკობმა შვა იოსები, ქმარი მარიამისა, რომლისგანაც იშვა იესო, რომელსაც ჰქვია ქრისტე.
   17 ამრიგად მთელი თაობა აბრაამიდა