კალენდარი

მთავარი მენიუ
ძებნა ამ საიტზე

აუდიო - ვიდეო
გართობა, იუმორი
სხვადასხვა
განათლება
რელიგია
ონლაინი


გააზიარე
სოც-ქსელები
საიტზე სოციალური ქსელებით შესვლამთავარი » სტატიები » რაჭა-ლეჩხუმი » გვარ-სახელები

რაჭული გვარები

  1. აბიშვილი - კვაცხუთი, სევა, სხიერი
  2. აბესალაშვილი - საკაო, ძეგლევი
  3. აბზარაძე - ძეგლევი
  4. აბუთიძე - აგარა, ბუგეული, კაჩაეთი, პატარა ონი, სომიწო
  5. აბულაძე - წესი
  6. აგლაძე - გორი, კრიხი, მუხლი, სამთისი, სომიწო, ფუტიეთი
  7. ავალიანი - პირველი ტოლა, ხოტევი, ჯვარისა
  8. ალავიძე - ფარახეთი
  9. ალალიძე - ბაჯი, საკეცია, ჩორჯო, ხვანჭკარა
  10. ალიხანაშვილი - ღარი
  11. ბაზიარიშვილი - კაჩაეთი
  12. ბათხაძე - ჩორჯო
  13. ბაკურაძე - ამბროლაური, გლოლა, ზნაკვა, პიპილეთი, სადმელი, სევა, ჯვარისა
  14. ბასილაშვილი - ველევი, პიპილეთი
  15. ბაქრაძე - ამბროლაური, ზემო სხვავა, მეორე ტოლა, ონი, სევა, სხვავა, ფარახეთი, ჯვარისუბანი
  16. ბაღაშვილი - გლოლა
  17. ბაციკაძე - კვირიკეწმინდა
  18. ბერაძე - ცახი, პატარა ონი
  19. ბეგაშვილი - სომიწო, სხვავა
  20. ბედელაძე - ზემო სხვავა
  21. ბედენაშვილი - იწა
  22. გაბაშვილი - კვაცხუთი
  23. გაბისიანი - მეორე ტოლა
  24. გორდიაშვილი - ველევი, კაჩაეთი
  25. გოქაძე - მიქარწმინდა, ჯვარისა
  26. გოქსაძე - ქედისუბანი
  27. გოქშელიძე - შარდომეთი
  28. გოშაძე - ჯვარისუბანი
  29. გოცირიძე - ახალსოფელი, ბოყვა, ბუგეული, ზნაკვა, თლუღი, იწა, მუხლი, ნიკორწმინდა, ონი, სორი, სხვავა, ღუნდა, ცხმორი, ჭელიაღელე, ხოტევი
  30. გლოველი - შქმერი. გლოლა
  31. გრიგოლაშვილი - გლოლა
  32. გრძელიშვილი - სევა, ჭიბრევი
  33. დადვაძე - ბოყვა
  34. დადიშვილი - გლოლა
  35. დავითულიანი - ბარეული, კაჩაეთი, სადმელი, ჩორჯო
  36. დავლიანიძე - კრიხი, სხვავა, შხივანა
  37. დათეშიძე - ამბროლაური, გორი, ხიმში
  38. დათუსანი - ღვიარა
  39. დალაქიშვილი - ჭელიაღელე
  40. დარახველიძე - ღვიარა
  41. დაუშვილი - შქმერი
  42. დაშნიანი - ბაჯი, ჯვარისა
  43. ელბაქიძე - წესი
  44. ემნაძე - ტბეთი
  45. ენუქიძე - ახალსოფელი, ბუგეული, გორი, კვირიკეწმინდა, სადმელი, სამთისი, სხვავა, შარდომეთი, წკადისი, ხოტევი
  46. ერაძე - პიპილეთი, ფარახეთი, წესი
  47. ერისთავი - ბოყვა, ონი, სევა, წესი, ხიმში
  48. ეძგვერაძე - მიქარწმინდა
  49. ვარაზაშვილი - მუხლი
  50. ვარდინიძე - კვაცხუთი
  51. ვაჩაძე - გორისუბანი, ზნაკვა, ნიკორწმინდა, საკეცია, ქედისუბანი
  52. ვაჩიბერიძე - თხმორი
  53. ვაწაძე - სამთისი, ღვარდია, ჩორჯო
  54. ვახტანგაძე - ბუგეული, გორისუბანი, ჯვარისა
  55. ველიაშვილი - ქედისუბანი
  56. ზარნაძე - სხვავა
  57. ზაუტაშვილი - ნიკორწმინდა
  58. ზაქარიაძე - ბუგეული
  59. თაგვაძე - საკაო
  60. თავიდაშვილი - მეორე ტოლა
  61. თავშავაძე - სამთისი, ჩორჯო
  62. თათარაძე - სხიერი
  63. თედორაშვილი - მეორე ტოლა, პატარა ონი, ქვედა შავრა
  64. თევზაძე - ახალსოფელი
  65. თვალჭრელიძე - ბარეული, ბაჯი, პატარა ონი, ღადიში, ცახი, ჩორჯო
  66. თოდაძე - შქმერი, ჯვარისუბანი
  67. თოთლაძე - კრიხი
  68. თომაძე - ახალსოფელი, ამბროლაური, გორი
  69. იაშვილი - ბოსტანა, სადმელი, სომიწო, სხვავა, ძირაგეული, ხიმში
  70. იმედაძე - ბუგეული
  71. ინასარიძე - მეორე ტოლა, ჯვარისუბანი
  72. ინატაშვილი - საკაო
  73. იობაშვილი - მრავალძალი
  74. ისაკაძე - კრიხი, მუხლი
  75. ისელიძე - პატარა ონი
  76. კაკალძე - ხვანჭკარა
  77. კაკრიაშვილი - ონი, პიპილეთი, ღარი
  78. კალმახელიძე - სომიწო
  79. კანდელაკი - ნიკორწმინდა, ჭელიაღელე
  80. კანთელაძე - ურავი
  81. კატატაძე - პიპილეთი
  82. კაფერიძე - ურავი
  83. კაციტაძე - ბარეული, ბუგეული, თლუღი, მიქარწმინდა, მუხლი, სორი, სხვავა, ჩორჯო, წედისი, ჭიბრევი, ხოტევი, ჯვარისა
  84. კახეთელიძე - ამბროლაური, ონი, სამთისი, ძეგლევი
  85. კახიძე - აგარა, ცახი
  86. ლანდია - ბარი, სხვავა
  87. ლანდიაშვილი - საკაო
  88. ლაშაბერიძე - ფარახეთი
  89. ლაშხი - გორი, კვირიკეწმინდა, კრიხი, ხიმში
  90. ლებანიძე - ზუდალი, კვაშხიეთი, ხვანჭკარა, ჯვარისუბანი
  91. ლეჟავა - ბუფეული, საკეცია, წკადისი
  92. ლეფწვერიძე - ჩორჯო
  93. ლიპარიშვილი - ურავი
  94. ლომაძე - ბუგეული
  95. ლობილაძე - მიქარწმინდა, ძირაგეული
  96. მაგრაქველიძე - ბარი, ფარახეთი, ფუტიეთი
  97. მაისაშვილი - წესი
  98. მაისურაძე - ბუგეული, ონი, პიპილეთი, ფარახეთი, ფსორი
  99. შქმერი, ჩორდი, ცხმორი, წედისი
  100. მალაქშანიძე - ურავი, წესი
  101. მანაგაძე - სამთისი
  102. მარგველიძე - სადმელი
  103. მარკოიშვილი - ღარი
  104. მასხარაშვილი - ბაჯი, პატარა ონი, ღადიში
  105. მაქარაშვილი - ღარი
  106. მიქიაშვილი - საკეცია, მოტყიარი
  107. ნადირაშვილი - ნიკორწმინდა, სევა, სომიწო, ჭიბრევი
  108. ნამგალაძე - ახალსოფელი, მიქარწმინდა, სომიწო
  109. ნანუკაშვილი - ონი
  110. ნარიძე - ურავი
  111. ნასრაძე - ზედა შავრა, კრიხი, პატარა ონი
  112. ნატმელაძე - კვაცხუთი, სხიერი, ონი
  113. ნაცვლიშვილი - საკეცია, შქმერი
  114. ნებულიშვილი - ნიკორწმინდა
  115. ნემანიშვილი - მიქარწმინდა
  116. ნემსწვერიძე - ხვანჭკარა
  117. ოთარიშვილი - კაჩაეთი, ნიკორწმინდა
  118. ომანიძე - ბოყვა, კვაცხუთი, ჭიბრევი
  119. ონაშვილი - ჩორჯო
  120. ონიანი - პირველი ტოლა
  121. ორდინიძე - საკაო, ღარი
  122. ოსიშვილი - შარდომეთი
  123. ოშხერელი - სარდმელი
  124. პაპიძე - შქმერი
  125. პაპუაშვილი - ბოსტანა
  126. პატარიძე - აბანოეთი, ბუგეული, მიქარწმინდა
  127. პეტრიაშვილი - ბარი, კაჩაეთი, ონი, სხვავა
  128. რაზმაძე - ზედა შავრა, ონი, პიპილეთი, წესი
  129. რამინაშვილი - გორისუბანი, კაჩაეთი
  130. რატიანი - სადმელი, ღვარდია
  131. რატიაშვილი - ქვედა შავრა
  132. რაჭველიშვილი - ზემო სხვავა
  133. რეხვიაშვილი - გლოლა, ურავი, ჭიორა
  134. რთველაძე - სხიერი, შეუბანი
  135. რობაქიძე - ბარეული
  136. როსნაძე - სორი
  137. საბანაძე - სადმელი, ცხმორი
  138. საგანელიძე - კვაცხუთი, სხვავა
  139. სამარგულიანი - ღადიში
  140. სამხარაძე - პირველი ტოლა
  141. სანებლიძე - აგარა, იწა, ხონჭიორი
  142. სანიკიძე - ბუგეული, სევა
  143. სარდანაშვილი - ხვანჭკარა
  144. საღარაძე - პატარა ონი
  145. სვანი - ამბროლაური, ფუტიეთი, ჭიბრევი, ხიმში
  146. სვანიძე - ბაჯი, მეორე ტოლა, პირველი ტოლა, ქვემო ღვარდია, 
  147. ღვარდია
  148. ტაბუცაძე - ამბროლაური, კრიხი, ფარახეთი, შეუბანი
  149. ტლაშიძე - ბუგეული
  150. ტოგონიძე - სევა, ფარახეთი, ძეგლევი
  151. ტომარაძე - ჯვარისუბანი
  152. ტოროშელიძე - ზემო სხვავა, სხვავა, ურავი
  153. ტუნაძე - სადმელი
  154. ტურძილაძე/ტურძელაძე - აგარა, ზნაკვა, ონი, ღარი, ჯვარისა
  155. ტყეშელაშვილი - პიპილეთი, საკაო, შეუბანი, ჩორჯო, ხვანჭკარა, ჯვარისა
  156. უგრეხელიძე - ზემო სხვავა, ქვემო ღვარდია, ღვარდია, ძირაგეული
  157. უთმელიძე - ზედა შავრა, ზნაკვა, კრიხი, საკეცია
  158. ურეკაძე - სორი
  159. ფანჯიკიძე - ახალსოფელი
  160. ფარეიშვილი - ქვედა შავრა
  161. ფარქოსაძე - სევა
  162. ფარჯანაძე - გორისუბანი, პატარა ონი, ქვედა შავრა, ღადიში
  163. ფონჯავიძე - კრიხი
  164. ფოფხაძე - ბარეული, ბუგეული, გორისუბანი, ღადიში, ხონჭორი
  165. ფოჩხიძე - ბარი
  166. ფოცხვერიშვილი - ჭიორა
  167. ფრუიძე - ღვიარა
  168. ფურცხვანიძე - ნიკორწმინდა
  169. ქავთარაძე - იწა
  170. ქათამაძე - საკეცია
  171. ქარაზანიშვილი - ბაჯი, პატარა ონი, ღადიში
  172. ქართველი - სადმელი
  173. ქართველიშვილი - ზემო სხვავა, ჭელიაღელე
  174. ქაფიანიძე - სხიერი, ძეგლევი
  175. ქებაძე - ძეგლევი
  176. ქევანაშვილი - თლუღი, ხოტევი
  177. ქემოკლიძე - ახალსოფელი, ბაჯი, თლუღი
  178. ქექნაძე - პირველი ტოლა
  179. ღვდელაძე - ქვედა შავრა
  180. ღოთვაძე - ონი, [ლაგოდეხი]
  181. ღოლოძე - სადმელი
  182. ღოღელიანი - ბოსტანა, ქვიშარი, ჭრებალო, ჭყვიში                   
  183. ღუდუმიძე - კვირიკეწმინდა
  184. ყავლაშვილი - საკო, ურავი, შარდომეთი, შეუბანი
  185. ყელაურაძე - გორისუბანი
  186. ყელაურიძე - მიქარწმინდა
  187. ყიფიანი - ბოსტანა, მეორე ტოლა, სომიწო, ჩორჯო, ხვანჭკარა
  188. ყრუაშვილი - ხოტევი
  189. შავლაძე - ნიკორწმინდა, ქვედა შავრა
  190. შალიკაშვილი - საკაო
  191. შარაბიძე - ზემო სხვავა, მოტყიარი, სადმელი, სხვავა, ხოტევი
  192. შაუთიძე - სადმელი
  193. შაქარიტიშვილი - საკაო
  194. შერაზადიშვილი - პიპილეთი, სომიწო, ხიმში
  195. შინდაგორიძე - სამთისი
  196. შიშინაშვილი - მეორე ტოლა
  197. შოთაძე - ბარი
  198. ცეცაძე - ჯვარისუბანი
  199. ციმაკურიძე - თლუღი, საკეცია
  200. ცირიკიძე - იწა, ჯვარისუბანი
  201. ცირღილაძე - კვაცხუთი
  202. ციქუბაძე - სხიერი
  203. ციხისელი - ბარი
  204. ცუცხაშვილი - ჯვარისა
  205. ცხვედიანი - მიქარწმინდა
  206. ცხვირავაშვილი - მეორე ტოლა
  207. წვერავა - ბუგეული
  208. წულუკიძე - ახალსოფელი, ბაჯი, ბუგეული, გორისუბანი, ზემო სხვავა, ზნაკვა, კაჩაეთი, ღადიში
  209. ჭაკვატაძე - ახალსოფელი
  210. ჭარბაძე - ხვანჭკარა
  211. ჭარელი - შქმერი
  212. ჭელიძე - ახალსოფელი, ბაჯი, ბუგეული, გორისუბანი, ზნაკვა, კაჩაეთი, ნამანევი, სადმელი, ტბეთი, ქვედა შავრა, ღარი, ღები, ძირაგეული, ჭელიაღელე, ხოტევი, ჯვარისა
  213. ჭიჭინაძე - აგარა, ბარი, იწა, ჭელიაღელე, ხომში, ხოტევი
  214. ჭოხონელიძე ბაჯი, გორისუბანი, საკეცია, ტბეთი, ქედისუბანი, ცახი
  215. ჭუმბაშვილი - სორი
  216. ხაინდრავა - სადმელი
  217. ხაკიანი - სხიერი
  218. ხანანაშვილი - ონი
  219. ხარებაშვილი - გლოლა
  220. ხაჭაპურიძე - ბუგეული
  221. ხვედელიანი - იწა, სხიერი
  222. ხიდეშელი - ძეგლევი
  223. ხიდურელი - ამბროლაური
  224. ხიმშიაშვილი - წესი
  225. ხმალაძე - ონი, პიპილეთი, სორი
  226. ჯავახაძე - ნიკორწმინდა
  227. ჯანგიძე - ღვიარა
  228. ჯანელიძე - ამბროლაური, ნიკორწმინდა, სადმელი
  229. ჯანუაშვილი - ონი
  230. ჯაფარიძე - ბარი, ბოყვა, გომი, კვაცხუთი, ონი, პიპილეთი, პირველი ტოლა, სადმელი, საკაო, სევა, სხვავა, სხიერი, ურავი, ფარავნეში, ღარი, შარდომეთი, ცხმორი, ძეგლევი, ძირაგეული, ჭალა, ჭიბრევი, ჯვარისუბანი
  231. ჯაშიაშვილი - ღარი
  232. ჯებაშვილი - კრიხი, პატარა ონი
  233. ჯელაძე - ურავი
  234. ჯინჭარაძე - ღვიარა
  235. ჯმუხაძე - კაჩაეთი, ნიკორწმინდა

კატეგორია: გვარ-სახელები | დაამატა: ciklopi (06.მაი.2013)
ნანახია: 32132 |
სულ კომენტარები: 18
18 ირინა  
0
მუსერიძე დაგავიწყდათ და ჩაწერეთ ლამაზად

17 გიორგი  
0
ძალიან გთხოვთ ჩაამატოთ გვარი ჯინჭარაზე შემდეგი სოფლები ები : ჭყვიში , ქვიშარი სადაც ფართოდაა გავრცელებული ეს გვარი

16 გიორგი  
0
ონის რაიონი სოფელი ქვედი!
რა გვარის ხალხი ცხოვრობს Თუ იცის ავტორმა?
პასუხს ველოდებიᲗ ?!

15 კახა  
0
ლობჯანიძე და გლოველი თუ არაა რაჭული აბა მანდ საერთოდ არცერთი არაა რაჭული და საერთოდ რაჭა აღარ ყოფილა გამქრალა :(

14 კახა  
0
კაცი რაჭულ გვარებს რო ჩამოთვლი და ლობჯანიძე გამოგრჩება, საერთოდ აზრზე არ უნდა იყოს არც რაჭის და არც რაჭული გვარების აზრზე

13 მარიამი  
0
ეს სია ვისი შედგენილია? ბევრი გვარი აკლია.

12 ნინო  
0
გიორგობიანი? ესეც გამოგრჩენიათ :)

11 დავით ბრეგვაძე  
0
გვარი „ბრეგვაძე“ გამოგრჩათ სოფ: „სხვავა“; „წესი“ და „ხიმში“

10 george  
0
kereselidze es gvari gamotovebuli da kidev bevri erti shenishvna kidev sofeli sardmeli ara aramed sadmeli

9 ნატალია  
0
მურუსიძეებმა და ხუცისვილებმა რა დააშავეს ამისთანა?

8 ლაშა კობერიძე  
0
გამოტოვებულია კობერიძე - ცხმორი, ბაჟიხევი, ველევი, ზემო სხვავა, კვაცხუთი, კრიხი, წესი - ასევე სხვა სოფლებშიც არიან, უბრალოდ მე არ ვფლობ ზუსტ ინფორმაციას, გთხოვთ დაამატეთ.

7 zaza  
0
Gagnidzeebma ra davashavet, ert erti didi gvaria da sakvirvelia rogor ar vart

6 gocha  
0
Rato arriva arista gobejishvili,gogrichiani,metteteli daamatet tu seizleba.

5 luka-me  
0
კირვალიძეები ვინ ამოშალა რაჭველებიდან???????

სოფელი ზვარეთი ვინც ჩაწერა სოფლების სიაში იმას მაინც შეეკითხეთ რა გვარები ცხოვრობენ ამ სოფელში!!!!!!!!!

გთხოვთ დაამატოთ.

4 ზოი  
0
ყიფიანი სვანური გვარია და არა რაჭული ან იმერული

3 მეტრეველი  
0
მეტრევლები სადვართ

2 რაჭა  
0
არც გლოველი არ არის (შქმერი. გლოლა), ჩაამატეთ ბოშო ვნერვიულობთ
პასუხი: აქ არის სუფთა რაჭული წარმოშვების გვარები და არ გეწყინოთ ბოშო არც ჩემი გვარი წერია. biggrin ჩამატებულია

1 თინა  
0
გვარი მიქიაშვილი რატომ არ არის გამორჩენილი? ეს გვარი არის საკეციაში, მოტყიარში...

სახელი *:
Email *:
კოდი *:© 2024