კალენდარი

მთავარი მენიუ
ძებნა ამ საიტზე

აუდიო - ვიდეო
გართობა, იუმორი
სხვადასხვა
განათლება
რელიგია
ონლაინი


გააზიარე
სოც-ქსელები
საიტზე სოციალური ქსელებით შესვლა 1. პლასტმასების შედუღება - ა. სულამანიძე, ც. დარჩიაშვილი

 2. უმავთულო ქსელების უსაფრთხოება - ო. შონია, გ. ნარეშელაშვილი, ი. ქართველიშვილი

 3. მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები (I ნაწილი) - ბ. მეფარიშვილი

 4. მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები (II ნაწილი) - ბ. მეფარიშვილი

 5. ლიანდაგის მოწყობა და ყრილის ფერდობის გაანგარიშება - ნ. რურუა

 6. ტელეკომუნიკაციის თეორია - ა. რობიტაშვილი, გ. მურჯიკნელი, თ. ვეკუა, გ. რობიტაშვილი

 7. რეიტინგული შეფასება ზოგად ქიმიაში - მ. ცინცაძე, ა. ლეჟავა

 8. პერსონალური კომპიუტერის სტანდარტული დისკური მოწყობილობები - ა. ბენაშვილი

 9. პერიფერიული მოწყობილობების ინტერფეისები - ა. ბენაშვილი

 10. ციფრული მრავალფუნქციური მიმდევრული სქემების სინთეზი - ა. ფრანგიშვილი, ლ. იმნაიშვილი, ა. ბენაშვილი

 11. მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები - ბ. მეფარიშვილი

 12. ლიანდაგის ზედა ნაშენის გაანგარიშებები - ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი

 13. ზოგადი უნარები, ნაწილი, მათემატიკა - ნ. მაჭარაშვილი

 14. ლექციების კურსი ზოგად ქიმიაში (არაქიმიური სპეციალობის სტუდენტებისათვის) - ა. ლეჟავა, მ. ცინცაძე

 15. ჰერსტის მაჩვენებლის გამოთვლა ვალუტის კურსისთვის - ქ. კოტრიკაძე

 16. ორტაქტა მაგნიტური მაძლიერებლის დაპროექტება - ქ. კოტრიკაძე

 17. ლოკალური მართვის სისტემები - ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე

 18. მართვის სისტემების ელემენტები და მოწყობილობები (ამოცანათა კრებული) - ქ. კოტრიკაძე

 19. ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები - ტ. კიკვაძე, თ. ბერიძე

 20. სოციალური კონფლიქტები - ნ. ჯორჯიკია

 21. ციფრული სისტემების სინთეზი. იერარქიულობა და მრავალფუნქციურობა - ლ. იმნაიშვილი, ა. ფრანგიშვილი

 22. ვებ გვერდების დაპროექტება - ი. მიქაძე, ნ. არაბული, მ. კიკნაძე

 23. Стили современного русского литературного языка (лексическая стилистика) - З. гурамишвили

 24. მსოფლიო პოლიტიკის ისტორიისა და გეოპოლიტიკის საკითხები  - თ. გრიგოლია, ა. ამირგულაშვილი

 25. ბიზნეს-გეგმის შემუშავების პრაქტიკული საკითხები და ამოცანები - დ. გორგიძე, ს. ხუციშვილი, ო. ხუციშვილი, თ. ხუციშვილი, გ. დალაქიშვილი

 26. ანალიზური მექანიკა - დ. გორგიძე, გ. ბარათურია

 27. პროგრამული უზრუნველყოფის რეალიზაცია Rational Rose ინსტრუმენტის ბაზაზე გ. გოგიჩაიშვილი, ე. თურქია

 28. ჰორიზონტალური, დახრილი და ვერტიკალური გვირაბების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია - ა. გოჩალეიშვილი, დ. კუპატაძე

 29. Краткий курс общей физики (I часть) - А. Гигинеишвили, И. Каландадзе, Г. Чихладзе

 30. ამოცანათა კრებული მყარი სხეულის ფიზიკაში - ა. გიგინეიშვილი, მ. ბოჭორიშვილი, თ. ფერაძე

 31. ელექტრონული ცხრილები Microsoft Excel - ნ. არაბული, ლ. ელიაური, ა. ბენაშვილი

 32. განაწილებული მონაცემთა ბაზები - ბ. მეფარიშვილი

 33. ტყავის ნაკეთობათა მასალათმცოდნეობა, II ნაწილი - ლ. დემეტრაძე

 34. დაპროგრამების საფუძვლები - გ. ჯანელიძე

 35. დაპროგრამება Delphi-ში - გ. ჯანელიძე

 36. არაორგანული ქიმია, II ნაწილი, (d- და f- ელემენტების ქიმია) - მ. ცინცაძე, ა. მამულაშვილი, თ. გიორგაძე, ნ. გეგეშიძე, ნ. კილასონია

 37. საწარმოო სანიტარია და შრომის ჰიგიენა - ლ. ჩხეიძე, ნ. ჯვარელია

 38. მყარი სხეულების კვანტური ქიმია - მ. ჩოგოვაძე, თ. ბჟალავა

 39. ავტომობილებში ელექტრომაგნიტური თავსებადობის დიაგნოსტიკისა და ანალიზის ექსპერტული სისტემა - ბ. ჩიხრაძე, გ. გოგიჩაიშვილი

 40. ელექტრონული მოწყობილობების აგება "Altium Designer Summer 08" პროგრამული პაკეტის გამოყენებით - ლ. ჩახვაშვილი

 41. ფეროშენადნობების ელექტრომეტალურგია - ნ. წერეთელი, ქ. წერეთელი

 42. მონაცემთა დაცვა კომპიუტერულ ქსელებში - ვ. ადამია, ნ. არაბული

 43. ფინანსური აღრიცხვის საფუძვლები - ლ. ბოჭორიშვილი, ნ. ბებიაშვილი

 44. ალგორითმიზაციის საფუძვლები - გ. ჯანელიძე

 45. მონაცემთა ბაზები - ბ. მეფარიშვილი

 46. კომპიუტერული ქსელები (I ნაწილი) - ვ. ადამია, ნ. არაბული, ზ. ცირამუა

 47. მათემატიკა. (თეორია და ამოცანათა კრებული). I ნაწილი - ს. თოფურია, ვ. ხოჭოლავა, ნ. მაჭარაშვილი, გ. აბესაძე, ზ. მეტრეველი

 48. ტექნიკური მექანიკა. მანქანათა ნაწილები. II ნაწილი - შ. სულხანიშვილი, გ. ჯაფარიძე

 49. ტექნიკური მექანიკა. მანქანათა ნაწილები. III ნაწილი - შ. სულხანიშვილი, გ. ჯაფარიძე

 50. სისტემების იდენტიფიკაცია. I ნაწილი - ბ. შანშიაშვილი

 51. ფეროშენადნობთა ელექტროთერმია - ზ. სიმონგულაშვილი

 52. ფიზიკური ქიმია დამწყებთათვის - ა. სარუხანიშვილი, მ. მშვილდაძე, მ. კაპანაძე

 53. ტრიბოტექნიკის საფუძვლები - მ. შილაკაძე, ზ. ქაშიაშვილი, გ. ნადირაშვილი

 54. ინფორმაციული და ქსელური რესურსების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა - ო. შონია, გ. ჯანელიძე, ბ . მეფარიშვილი

 55. თუჯის მეტალურგია - ივ. თვალავაძე

 56. ბრძმედის კონსტრუქციები და საბრძმედე საამქროს ძირითადი მოწყობილობები - ივ. თვალავაძე

 57. ბეჭდვითი რეკლამა - ჯ. უფლისაშვილი, მ. ყიფშიძე

 58. ბეტონის შემვსებების ტექნოლოგია - ლ. უგულავა

 59. მეცნიერული კვლევითი სამუშაოების მეთოდური მითითებები საშენ მასალებში - ლ. უგულავა

 60. დაპროგრამების საფუძვლები (ენის ბაზაზე) - გ. სურგულაძე, გ. ჯანელიძე, ი. ხუციშვილი

 61. ექსპერტული სისტემები. ცოდნის ინჟინერია. ნაწილი - თ. თოდუა

 62. მენეჯმენტის მათემატიკური მოდელები - მ. თევდორაძე, ნ. პატიაშვილი

 63. კომპიუტერული საბანკო სისტემები - მ. თევდორაძე, ლ. პაპავა, ნ. ნასყიდაშვილი, შ. წიწილაშვილი,
  ა. მარღიშვილი

 64. კომპიუტერული ბუღალტრული აღრიცხვა - მ. თევდორაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ლოლაშვილი,
  ქ. რაზმაძე, ა. მარღიშვილი, შ. წიწილაშვილი

 65. Инженерная графика (геометрические построения на плоскости) - А. Шавгулидзе, Л. Асатиани

 66. ვაგონების მექანიკური გადაცემების დინამიკა - გ. შარაშენიძე

 67. მდივან-რეფერენტის სამაგიდო წიგნი - მ. შელეგია

 68. მარკეტინგის ბიზნეს-პროცესების უნიფიცირებული და იმიტაციური მოდელირება - გ. სურგულაძე,
  მ. ოხანაშვილი, გ. სურგულაძე

 69. ფილოსოფია - მ. შონია

 70. ფილოსოფიური ანთროპოლოგია - მ. შონია

 71. სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ ინოვაციათა მენეჯმენტი - ა. სამადაშვილი

 72. მეთოდური მითითებები არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის მაგისტრებისათვის - გ. სალუქვაძე, გ. მიქიაშვილი, მ. მილაშვილი

 73. QoS AND PACKET QUEUEING STRATEGIES IN MULTISERVICE HETEROGENOUS TCP/IP NETWORKS - M. Kartvelishvili, O. Kartvelishvili

 74. Кластер-анализ в исследовании организационных систем - А. Мгеладзе, Г. Гоциридзе

 75. გემის დიზელის ძრავას თბური გაანგარიშება - გ. მიქაძე, ზ. ბოგველიშვილი

 76. საავტომობილო სამგზავრო გადაყვანები და სატვირთო გადაზიდვები - ვ. ქართველიშვილი, ნ. ნავაძე

 77. საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) საბაზო დოკუმენტების მომზადება - ე. პირმისაშვილი,
  გ. ზირაქაშვილი

 78. სახელმწიფო, პოლიტიკა და მასმედია - ვ. პაპასკირი

 79. ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძვლები - ვ. ოთხოზორია, ნ. ოთხოზორია

 80. სტატისტიკური ინფორმაციის დამუშავების პროგრამული უზრუნველყოფა - ნ. ოთხოზორია,
  ლ. ტოკაძე, ვ. ოთხოზორია

 81. საწარმოო მენეჯმენტი - ჟ. ორაგველიძე, თ. კილაძე, ლ. ბოჭოიძე

 82. სამგზავრო საავტომობილო გადაყვანები - ნ. ნავაძე, ვ. ქართველიშვილი, თ. გორშკოვი

 83. მონაცემთა მიღება-გადაცემის მართვისა და დიაგნოსტირების ალგორითმები კომპიუტერულ ქსელებში - ო. ნატროშვილი

 84. ვებ-ტექნოლოგიები - ქ. ნანობაშვილი

 85. საბუღალტრო აღრიცხვის ფინანსური ანალიზის საფუძვლები - ქ. ნანობაშვილი

 86. სამეცნიერო ექსპერიმენტის დაგეგმვა და მიღებული ექსპერიმენტალური შედეგების დამუშავება -
  ა. ნადირაძე, გ. ხახუტაშვილი

 87. ბეტონისა და რკინაბეტონის სპეციალიზებული საწარმოების დაპროექტება - ა. ნადირაძე,
  მ. ტურძელაძე

 88. წყალმიმღები ნაგებობები - ვ. ნაჭყებია, ხ. ხატიური

 89. ელექტრომოწყობილობათა ტექნიკური დიაგნოსტიკა. ნაწილი - თ. მუსელიანი, მ. ქობალია

 90. მობილური ტელეკომინიკაციის მიწისპირა და თანამგზავრული სისტემები - გ. მურჯიკნელი,
  გ. რობიტაშვილი, თ. ვეკუა, ა. რობიტაშვილი

 91. საინჟინრო გრაფიკა. პოზოციური ამოცანების გადაწყვეტა ბრტყელ ფიგურებზე - ნ. მუმლაძე,
  რ. ქირია, ნ. ჯავახიშვილი

 92. ინფორმაციული ტექნოლოგიები ენერგოსისტემების ეკონომიკური ეფექტურობისათვის -
  თ. მშვიდობაძე, ვ. მაისურაძე

 93. რადიაციული უსაფრთხოება - ნ. მექვაბიშვილი

 94. ანალოგური და დისკრეტული ელექტრონიკა - ვ. მელიქიშვილი

 95. მონაცემთა ბაზების ადმინისტრირება - ბ. მეფარიშვილი

 96. მილების მწარმოებელი საამქროების მექანიკური მოწყობილობა - ს. მებონია, მ.მიქაუტაძე, დ. ნოზაძე

 97. სასამართლო-ქიმიური ექსპერტიზის საფუძვლები, II ნაწილი - მ. მჭედლიშვილი

 98. საავტომობილო გზები - კ. მჭედლიშვილი, ა. ბურდულაძე, ო. გელაშვილი, გ. არჩვაძე

 99. ოპერაციულ სისტემათა საფუძვლები - გ. მაჭარაშვილი

 100. ინფორმატიკის საფუძვლები. ინფორმაცია და კომპიუტერები, ალგორითმიზაცია და დაპროგრამება - თ. მაჭარაძე, ზ. წვერაიძე  გაგრძელება
© 2020