კალენდარი

მთავარი მენიუ
ძებნა ამ საიტზე

აუდიო - ვიდეო
გართობა, იუმორი
სხვადასხვა
განათლება
რელიგია
ონლაინი


გააზიარე
სოც-ქსელები
საიტზე სოციალური ქსელებით შესვლაკვების პროდუქტებში სიცოცხლისათვის სახიფათო დანამატთა ნუსხა

(პროდუქტებში საკვების დანამატთა დასაშვებ რაოდენობას ადგენს კომისია

 "Codex Alimentarius")


E102

სდ

E180

სდ

E280

სგ

E466

კდ

E102

ად

E201

სდ

E281

სგ

E477

E104

E210

სგ

E282

სგ

E501

სდ

E105

ად

E211

სგ

E283

სგ

E502

სდ

E110

სდ

E212

სგ

E310

აგ

E503

სდ

E111

ად

E213

სგ

E311

აგ

E510

გს

E120

სდ

E214

სგ

E312

აგ

E513

გს

E121

ად

E215

სგ

E320

ქა

E527

გს

E122

E216

სგ

E321

ქა

E620

სდ

E123

ად, გს

E219

სგ

E330

სგ

E626

ნდ

E124

სდ

E220

სდ

E338

კდ

E627

ნდ

E125

ად

E222

სდ

E339

კდ

E628

ნდ

E126

ად

E223

სდ

E340

კდ

E629

ნდ

E127

სდ

E224

სდ

E341

კდ

E630

ნდ

E129

სდ

E228

სდ

E343

ნდ

E631

ნდ

E130

ად

E230

სგ

E400

სდ

E632

ნდ

E131

სგ

E231

აგ

E401

სდ

E633

ნდ

E141

E232

აგ

E402

სდ

E634

ნდ

E142

სგ

E233

სდ

E403

სდ

E635

ნდ

E150

E239

აგ

E404

სდ

E636

სდ

E151

აგ

E240

სგ

E405

სდ

E637

სდ

E152

ად

E241

E450

კდ

E907

აგ

E153

სგ

E242

სდ

E451

კდ

E951

აგ

E154

ნდ, წა

E249

სგ

E452

კდ

E952

ად

E155

სდ

E250

წა

E461

კდ

E954

სგ

E160

აგ

E251

წა

E462

კდ

E1105

აგ

E171

E252

სგ

E463

კდ

 

 

E173

E270

სდ

E465

კდ

 

 
© 2024